1402/12/06

بازدید رئیس دفترفنی و همکاران اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان از اولین سالن اختصاصی هاکی استان گیلان

بازدید رئیس دفترفنی و همکاران اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان از اولین سالن اختصاصی هاکی استان گیلان بنام سالن شهیدیوسف هژبرمنش

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، دیروز رئیس دفترفنی و همکاران اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان از اولین سالن اختصاصی هاکی استان گیلان بنام سالن شهیدیوسف هژبرمنش بازدید نمودند

گفتنی است، سالن شهید یوسف هژبرمنش اولین سالن اختصاصی هاکی استان گیلان است که در خرداد ماه سال جاری به مرحله بهره برداری می رسد.