1402/12/06

به مناسبت اعیاد شعبانیه

برگزاری مسابقه دوستانه هاکی سالنی دانش اموزی هیات هاکی شهرستان بندرانزلی

 مسابقه دوستانه هاکی سالنی دانش اموزی هیات هاکی شهرستان بندرانزلی به مناسبت اعیاد شعبانیه برگزار شد.

درضمن در پایان بازی تعداد۱۳ جفت کفش ورزشی تهیه شده توسط مهندس روحانی منش به کلیه بازیکنان اهدا گردید.