1402/12/06

دکتر حسین ترابی رییس جدید هیات هاکی استان همدان

دکتر حسین ترابی به مدت 4 سال رییس جدید هیات هاکی استان همدان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، انتخابات هیئت هاکی استان همدان با حضور رئیس فدراسیون دکتر بهرام قدیمی، حسن اباذری دبیر فدراسیون هاکی و مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان مهندس محسن جهانشیر در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد.
ساعاتی قبل از برگزاری این انتخابات علی ثقفی کاندیدای ریاست هیئت هاکی استان همدان انصراف داد و مجمع انتخاباتی با حضور تنها یک کاندیدا‌؛ حسین ترابی برگزار شد.
 
دکتر بهرام قدیمی ریاست محترم فدراسیون هاکی پیش از رائ گیری گفت از رئیس هیئت جدید انتظار داریم با برنامه و قدرتمند به دنبال استعدادیابی در این رشته ورزشی باشد.
و از تمام توان موجود در استان در راستای پیشبرد ورزش هاکی استفاده بهینه کند.
گفتنی است؛ در پایان رأی‌گیری دکتر حسین ترابی تک کاندیدای این هیئت توانست با کسب ۱۲ رأی از ۱۴ رأی مأخوذه برای ۴ سال به عنوان رئیس هیئت هاکی استان همدان انتخاب شود.