1403/04/30

حضور نمایندگان فدراسیون هاکی در مراسم تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمان های معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)

حضور نمایندگان فدراسیون هاکی در مراسم تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمان های معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان و معاونین و مدیران وزارت ورزش- حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)- بهمن ۱۴۰۲

حضور نمایندگان فدراسیون هاکی در مراسم تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمان های معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان و معاونین و مدیران وزارت ورزش- حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)- بهمن ۱۴۰۲