1403/04/30

پیش بسوی سکوی آسیا-سرمربی سرشناس چینی-آمریکایی تیم ملی هاکی بانوان وارد تهران شد.

این اردو جهت آمادگی تیم ملی به جهت حضور در مسابقات آسیایی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال آینده میباشد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ، جون کنت ول سرمربی آمریکایی تیم ملی هاکی بانوان کشورمان وارد تهران شد. برنامه این سرمربی سرشناس آمریکایی در دومین حضور خود در ایران برگزاری اردوی ۱۴ روزه تیم ملی بانوان در شیراز در دو بخش سالنی و چمنی خواهد بود که این اردو جهت آمادگی تیم ملی به جهت حضور در مسابقات آسیایی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال آینده میباشد.