1402/09/16

پیام تبریک دکتر بهرام قدیمی به میرشاد ماجدی

دکتر بهرام قدیمی ریاست فدراسیون هاکی، در پیامی انتخاب میرشاد ماجدی بعنوان ریاست هیئت فوتبال تهران را تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ، دکتر بهرام قدیمی ریاست فدراسیون هاکی، در پیامی انتخاب میرشاد ماجدی بعنوان ریاست هیئت فوتبال تهران را تبریک گفت. متن این پیام به شرح ذیل میباشد: 
جناب آقای میرشاد ماجدی
انتخاب شایسته جنابعالی بعنوان ریاست هیئت فوتبال تهران را تبریک عرض نموده و برای جنابعالی توفیق روزافزون و موفقیت های متعدد در این مسئولیت خطیر آرزومندم.