1402/09/16

دومین اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی۵ چمنی بانوان کشور  جهت حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی عمان

دومین اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی۵ چمنی بانوان کشور  جهت حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی عمان ، در شهر همدان برگزار میشود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ، دومین اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی۵ چمنی بانوان کشور  جهت حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی عمان ، در شهر همدان برگزار میشود. در این اردو که از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۲ مرداد برگزار خواهدشد ۳۵ بازیکن تمرینات خود را زیر نظر مربیان انجام خواهند داد.