1402/09/16

نمایندگان فدراسیون هاکی در مراسم عزاداری ایام شهادت ابا عبدا…الحسین(ع) در وزارت ورزش و جوانان

نمایندگان فدراسیون هاکی در مراسم عزاداری ایام شهادت ابا عبدا…الحسین(ع) در وزارت ورزش و جوانان