1402/12/06

کمیته آموزش برگزار میکند: اصول وزنه تمرینی و بدن سازی در رشته های عملکردی

برگزاری وبینار رایگان اصول وزنه تمرینی و بدن سازی در رشته های عملکردی در طرح وبینار های عید تا عید فدراسیون هاکی

به گزارش روابط عمومی، برگزاری وبینار رایگان اصول وزنه تمرینی و بدن سازی در رشته های عملکردی در طرح وبینار های عید تا عید فدراسیون هاکی و اعیاد قربان تا غدیر ، 5 مرداد ماه (سه شنبه) از ساعت 16 الی 18  بصورت وبینار و لینک زیر برگزار میگردد.

https://www.skyroom.online/ch/m.sattari68/principles-of-conditioning-sports