1402/12/06

کمیته آموزش برگزار میکند: وبینار رایگان مهارت های ذهنی در ورزش

برگزاری وبینار رایگان مهارت های ذهنی در ورزش در طرح وبینار های عید تا عید فدراسیون هاکی

به گزارش روابط عمومی، برگزاری وبینار رایگان مهارت های ذهنی در ورزش در طرح وبینار های عید تا عید فدراسیون هاکی، فردا 3 مرداد ماه (یک شنبه) از ساعت 16 الی 18 از بصورت وبینار و لینک زیر برگزار میگردد.

https://www.skyroom.online/ch/m.sattari68/mental-skills-in-sports