1402/12/06

بازی دوستانه هاکی روی چمن برگزار شد

بازی دوستانه هاکی روی چمن بین تیم های جوانان همدان و جوانان خدابنده زنجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی،  امروز جمعه ۲۵ام تیر ماه بازی دوستانه هاکی روی چمن بین تیم های جوانان همدان و جوانان خدابنده زنجان با پیروزی یک بر صفر تیم همدان به پایان رسید.