1402/12/06

دوره مربیگری درجه یک هاکی با برگزاری آزمون کتبی پایان یافت

دوره مربیگری درجه ۱ هاکی که در همدان در حال برگزاری بود به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،  این  دوره که از سوم تیر ماه در همدان آغاز شده بود پس از برگزاری آزمون کتبی پایان یافت.
در مراسم اختتامیه این دوره یادبودی از طرف هیات همدان به مدرسین و مسئولین برگزاری اهدا گردید.