1402/12/06

تمرینات آماده‌سازی تیم جوانان استان همدان

تمرینات آماده‌سازی تیم جوانان استان همدان برای حضور مسابقات ها‌کی زیر ۲۳ سال ایران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ها‌کی، تمرینات آماده سازی تیم جوانان استان همدان برای حضور مسابقات ها‌کی زیر ۲۳ سال ایران آغاز شد.
این تیم برنامه‌های خود را به صورت منظم برگزار خواهد کرد تا بتواند تا در این رویداد مهم ورزشی به موفقیت برسد.
قرار است مسابقات ها‌کی زیر ۲۳ سال ایران 15 تیرماه در تهران برگزار شود.