تهران

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

بررسی ویژگیهای آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان بزرگسال تیم ملی هاکی داخل سالن ایران

نام گذاری دوازدهمین ام دوره مسابقات لیگ برتر هاکی به نام سردار دلها

دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی جمهوری اسلامی ایران با نام نامی سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نام گذاری شد.